Tetőfólia kiválasztása cserépfedésnél

Megengedett legkisebb hajlásszög: (TH) ≥ 10°

Cserépfedésű tetők előírt hajlásszöge a tetőfedő elem függvényében .

Alátét-héjazatok kiválasztása cserépfedés esetén